Sākotnēja skice freskai Centrālās lauksaimniecības bibliotēkas conferenču hallē Varšavā, Polijā

Первичный эскиз для фрески в зале заседаний Центральной сельскохозяйственной библиотеки Варшавы, Польша
Sākotnēja skice freskai Centrālās lauksaimniecības bibliotēkas conferenču hallē Varšavā, Polijā
Akrīla krāsas uz audekļa
70х89,5
2009
Privātkolekcijā